Asbestsanering Dalfsen

Saneren van 1500 m2 asbesthoudende golfplaten van 2 koeienschuren en 2 opslagschuren in Dalfsen